Navigation

TÍNH CHI PHÍ VAY VỐN - Hướng dẫn tính toán thanh toán gốc lãi khoản vay mua nhà

Chắc có nhiều bạn cũng thường nhẩm tính khi mua nhà thì khoản tiền mình cần là bao nhiêu và số tiền hàng tháng phải thanh toán như thế nào.
Sau đây chung tối hướng dẫn bạn một cách khá đơn giản như sau:

Tính Chi Phí Vay Vốn


Số tiển vay (*)

Thời gian vay (*)

Lãi suất vay (*)

Hình thức vay


HOẶC BẠN CÓ THỂ TÍNH BẰNG CÁCH BÊN DƯỚI 
Bước 1: Tổng hợp các thông tin gồm
  • Thu nhập của bạn,
  • Thu nhập của người đồng trả nợ với bạn
  • Tổng các khoản chi phí phát sinh gồm chi phí sinh hoạt, chi phí học hành, chi chí thuê nhà, chi phí trả tiền vay ngân hàng khác
  • Số tiền mua nhà
  • Số tiền vay mua nhà
  • Thời gian vay
  • Lãi suất ngân hàng
  • Tỷ lệ cho vay /giá trị tài sản đảm bảo
Bước 2: Trên cơ sở các thông tin này bạn sẽ nhập các thông tin vào bảng tính excel sau:
Chúng tôi đã cài đặt sẵn các công thức ở đây, bạn chỉ việc nhập các thoong tin bên trên vào là có thể có được kết quả như mong muốn:
Bạn hãy dowload về và nhập các thông tin vào file excel này.
Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: