Navigation

Mã vùng điện thoại cố định mới của 63 tỉnh thành năm 2017


Theo như điều chỉnh mới nhất của Bộ TT và TT thông qua, hiện nay bảng mã vùng điện thoại cố định mới đã được thay đổi và đưa vào sử dụng. Để không làm ảnh hưởng trong quá trình liên lạc, khách hàng phải nắm được thông tin thay đổi này để tiện cho việc liên lạc của mình. 

Mã vùng điện thoại cố định mới của 63 tỉnh thành


Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: