Navigation

Mã bưu điện Vĩnh Phúc – Zip/Postal Code các bưu cục Vĩnh Phúc

Mã bưu điện Vĩnh Phúc – Zip/Postal Code các bưu cục Vĩnh Phúc

Mã bưu điện Vĩnh Phúc gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC: 280000

STT
Mã BC
Tên Bưu cục
BC cấp
Địa chỉ
Điện thoại
1
280000
TP Vĩnh Yên
1
Số 2 Ngô Quyến, TP Vĩnh Yên
3847937
2
280100
Đồng Tâm
3
P. Đồng Tâm TP Vĩnh Yên
3867101
3
281200
Bình Xuyên
2
TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
3866184
4
281330
Quang Hà
3
TT Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên
3886000
5
281500
Tam Dương
2
Thị trấn Hợp Hoà, Huyện Tam Dương
3833265
6
281800
Lập Thạch
2
Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch
3829217
7
281850
Liễn Sơn
3
Thị Trấn Hoa Sơn, Huyện Lập thạch
3831100
8
281980
Bến Then
3
TT Tam Sơn - Lâp thạch
3858003
9
282300
Vĩnh Tường
2
Khu 3 Thị trấn Vĩnh Tường
3839101
10
282420
Thổ Tang
3
Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường
3838109
11
282800
Yên Lạc
2
Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc
3836088
12
283400
Phúc Yên
2
Khu 5 Tiền Châu, TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc
3869230
13
283401
Trưng Trắc
3
Khu Phố An Ninh, Phường Trưng Trắc, TX Phúc Yên
3869270
14
283460
Xuân Hoà
3
Phường Xuân Hoà, TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc
3863072
15
283600
Tam Đảo
2
Km 10 Xã Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
3896008
Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: