Navigation

Mã bưu điện Tuyên Quang – Zip/Postal Code các bưu cục Tuyên Quang

Mã bưu điện Tuyên Quang – Zip/Postal Code các bưu cục Tuyên Quang

Mã bưu điện Tuyên Quang gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH TUYÊN QUANG: 300000

STT
Mã BC
Tên Bưu cục
BC cấp
Địa chỉ
Điện thoại
1
300000
Tuyên Quang
1
Số 609 Quang Trung, phường Phan Thiết,Thị Xã Tuyên Quang
3922490-3922791
2
301000
Yên Sơn
2
Xóm 6, xã Hưng Thành, Huyện Yên Sơn
3872104
3
301020
Minh Xuân
3
Tổ 15, Phường Minh Xuân Thị Xã Tuyên Quang
3815600
4
301080
Phan Thiết
3
Phường Phan Thiết thị xã Tuyên Quang, Tỉnh TQ
3810861
5
301150
Cầu Chà
3
Phường Tân Quang, Thị xã Tuyên Quang Tỉnh TQ
3810875
6
301220
Nông Tiến
3
Phường Nông Tiến, TX TQ
3810857
7
301280
Ỷ La
Kiốt
phường Ỷ La, thị xã Tuyên Quang, Tỉnh TQ
3810874
8
301820
Xuân Vân
3
Xã Xuân Vân, Huyện Yên Sơn Tỉnh
3794900
9
301910
Trung Môn
3
Xóm 17, xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn Tuyên Quang
3810863
10
302260
Mỹ Lâm
3
Thôn Lập Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn
3875104
11
302330
Lưỡng Vượng
3
Thôn Hợp Hòa 2 xã Lưỡng Vượng, TX Tuyên Quang
3872279
12
302400
Thái Long
3
Thôn 2 xã Đội Cấn, TX Tuyên Quang
3878179
13
302800
Sơn Dương
2
Tổ Tân Thịnh, Thị Trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương
3836601
14
302910
Tân Trào
3
Xã Tân Trào, Huyện Sơn Dương
3830524
15
303010
Chợ Xoan
3
Thôn Đồng Ván, xã Thượng Ấm, Sơn Dương
3837875
16
303170
Kim Xuyên
3
Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, Sơn Dương
3832101
17
303470
Sơn Nam
3
Thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam, Sơn Dương
3833101
18
303800
Chiêm Hóa
2
Tổ Vĩnh Lim, Thị Trấn Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hoá
3851656
19
303860
Đầm Hồng
3
Thôn Đầm Hồng 5, xã Ngọc Hội, Chiêm Hóa
3853102
20
304800
Na Hang
2
Tổ 3, Thị Trấn Na Hang, Huyện Na Hang
3865075
21
304900
Thượng Lâm
3
Xã Thượng Lâm, huyện Na Hang Tỉnh Tuyên Quang
3506900
22
304950
Lăng Can
3
Thôn Nà Khá xã Lăng Can huyện Lâm Bình
3561299
23
305140
Yên Hoa
3
Thôn Nà Khuyến Xã Yên Hoa Na Hang
3560988
24
305500
Hàm Yên
2
Tổ Tân Thịnh, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên
3843286
25
305870
Ki lô mét 31
3
Thôn 31 xã Thái Sơn, huyện hàm Yên
3845102
Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: