Navigation

Mã bưu điện Thái Nguyên – Zip/Postal Code các bưu cục Thái Nguyên

Mã bưu điện Thái Nguyên – Zip/Postal Code các bưu cục Thái Nguyên

Mã bưu điện Thái Nguyên gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN: 250000

STT
Mã BC
Tên Bưu cục
BC cấp
Địa chỉ
Điện thoại
1
250000
Thái Nguyên
1
Số 10 Đường Cách mạng Tháng 8, P. Phan Đình Phùng TPTN
3753437
2
251130
Quán Triều
3
Tổ 7, P. Quán Triều TP Thái Nguyên
3744713
3
251210
Mỏ Bạch
3
Số 238 Đường Bắc Cạn, P. Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên
3759162
4
251370
Thịnh Đán
3
Tổ 1, P. Thịnh Đán TP Thái Nguyên
3846101
5
251540
Đồng Quang
3
Số 413 Đường Lương Ngọc Quyến, P. Hoàng Văn Thụ TPTN
3750247
6
251750
Phú Xá
3
Tổ 11, Phường Phú xá thành phố Thái Nguyên
3871198
7
252050
Lưu xá
3
Tổ 20 Phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên
3834239
8
252500
Đồng Hỷ
2
TT Chùa Hang-Đồng Hỷ Thái Nguyên
3820730
9
253050
Quán Vuông
3
Xã Trung Hội, Huyện Định Hóa
3880406
10
253200
Võ Nhai
2
TT Đình Cả-Võ Nhai Thái Nguyên
3827230
11
253420
La Hiên
3
Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai
3829111
12
253800
Phú Lương
2
TT Đu-Phú Lương Thái Nguyên
3774002
13
254150
Giang Tiên
3
TT Giang Tiên, Huyện Phú Lương
3811700
14
254400
Định Hóa
2
TT Chợ Chu-Định Hoá Thái Nguyên
3878333
15
255300
Đại Từ
2
Phố Chợ 2, TT Đại Từ-Đại Từ Thái Nguyên
3824996
16
256400
Sông Công
2
P. Thắng Lợi-Sông Công Thái Nguyên
3862462
17
256800
Phổ Yên
2
TT Ba Hàng-Phổ Yên Thái Nguyên
3863113
18
257110
Thanh Xuyên
3
Xã Trung Thành, Huyện Phổ Yên
3866102
19
257500
Phú Bình
2
TT Úc Sơn-Phú Bình Thái Nguyên
3867654
Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: