Navigation

Mã bưu điện Tây Ninh – Zip/Postal Code các bưu cục Tây Ninh

Mã bưu điện Tây Ninh – Zip/Postal Code các bưu cục Tây Ninh

Mã bưu điện Tây Ninh gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH TÂY NINH: 840000

STT
Mã BC
Tên Bưu cục
BC cấp
Địa chỉ
Điện thoại
1
840000
Trung tâm khai thác vận chuyển
1
Số 285 Đường CMT 8 Phường 3 Thị Xã Tây Ninh
0663822503
2
841120
Hiệp Ninh
3
Số 799 Đường CMT 8 PhườngHiệp Ninh TX Tây Ninh
0663821552
3
841380
Ninh Sơn
3
ấp Ninh Thọ xã Ninh Sơn Thị Xã Tây Ninh
0663821553
4
841410
Phường 1
3
Số 002 Đường Tua Hai p. 1 Thị Xã Tây Ninh
0663827991
5
841700
Dương Minh Châu
2
Khu phố 1 Thị Trấn Dương Minh Châu TX Tây Ninh
0663877311
6
841720
Bàu Năng
3
Ấp Ninh Hiệp Xã Bàu Năng Huyện Dương Minh Châu
0663777224
7
841900
Tân Châu
2
Khu phố 1 Thị Trấn Tân Châu Huyện Tân Châu
0663875583
8
841960
Tân Đông
3
Ấp Đông Tiến Xã Tân Đông Huyện Tân Châu
0663751234
9
842200
Tân Biên
2
Khu phố 2 Thị Trấn Tân Biên Huyện Tân Biên
0663874222
10
842250
Tân Lập
3
Ấp Tân Hoà Xã Tân Lập Huyện Tân Lập
0663742300
11
842290
Mỏ Công
3
Ấp Một, Xã Mỏ Công, Huyện Tân Biên
0663874530
12
842400
Châu Thành
2
Tổ 1 khu phố 1 TT Châu Thành Huyện Châu Thành
0663878289
13
842420
Thái Bình
3
Tổ 1 Ấp Bình Phong Xã Thái Bình Huyện Thái Bình
0663712949
14
842500
Thành Long
3
Tổ 1 Ấp Thành Trung Xã Thành Long H. Châu Thành
0663783234
15
842700
Hoà Thành
2
Khu phố 4 Thị Trấn Hoà Thành Huyện Hòa Thành
0663840000
16
842710
Cửa số 2
3
Xã Ninh Thạnh Thị xã Tây Ninh
0663841234
17
842740
Mít Một
3
Ấp Hiệp Hoà Xã Hiệp Tân Hòa Thành
06633838996
18
842900
Bến Cầu
2
Khu phố 2 Thị Trấn Bến Cầu Huyện Bến Cầu
0663876452
19
842950
Long Thuận
3
ấp Long Hoà xã Long Thuận Huyện Bến Cầu
0663876574
20
842980
Khẩu Mộc Bài
3
Ấp Thuận Tây Xã Lợi Thuận Huyện Bến Cầu
0663876544
21
843100
Gò Dầu
2
Ấp Thanh Hà Thị Trấn Gò Dầu Huyện Gò Dầu
0663854175
22
843300
Trảng Bàng
2
Quốc Lộ 22 Thị Trấn Trảng Bàng Huyện Trảng Bàng
0663883666
23
843440
KCN Trảng Bàng
3
Ấp An Bình Xã An Tịnh Huyện Trảng Bàng
0663896775
24
843461
Linh Trung 3
3
Ấp Suối Sâu, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng
0663897997
Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: