Navigation

Mã bưu điện Sơn La – Zip/Postal Code các bưu cục Sơn La

Mã bưu điện Sơn La – Zip/Postal Code các bưu cục Sơn La

Mã bưu điện Sơn La gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH SƠN LA: 360000

STT
Mã BC
Tên Bưu cục
BC cấp
Địa chỉ
Điện thoại
1
360000
Sơn La
1
172 Đường Tô Hiệu, TP Sơn La
854726
2
361000
Cầu 308
3
Tổ 8 Quyết Thắng, Sơn La
852390
3
361010
Nà Cóong
3
Tổ 7, Phường Tô Hiệu, Sơn La
852463
4
361100
Chiềng Lề
3
Tổ 1 Chiềng Lề, Sơn La
852383
5
361110
Chiềng An
3
Phường Chiềng An, Sơn La
852455
6
361130
Quyết Thắng
3
Phường Quyết Thắng TP Sơn La
852454
7
361160
Bó Ẩn
3
Phường Quyết Tâm TP Sơn la
852165
8
361200
Chiềng Sinh
3
Phường Chiềng Sinh, Sơn La
874151
9
361210
Ân Sinh
3
TK 3 Phường Chiềng Sinh, Sơn La
852570
10
361497
ĐH Tây Bắc
3
Tổ 2 Quyết Thắng, Sơn La
751885
11
361500
Mai Sơn
2
Tiểu Khu 6 Thị Trấn Hát Lót, Mai Sơn
743627
12
361600
Cò Nòi
3
TK Cò Nòi Huyện Mai Sơn Sơn La
846101
13
361810
Nà Sản
3
TK Nà Sản, Mai Sơn
815448
14
362400
Yên Châu
2
Tiểu Khu 2 Thị Trấn Yên Châu
840150
15
362500
Phiêng Khoài
3
Xã Phiêng Khoài huyện Yên Châu Sơn La
842101
16
362800
Mộc Châu
2
Tiểu Khu 4 TT Mộc Châu
866981
17
362830
Thảo Nguyên
3
Tiểu Khu 40, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu
866073
18
362910
Chiềng Ve
3
Xã Chiềng Ve, Huyện Mộc Châu
768108
19
363600
Phù Yên
2
Khối 5 TT Phù Yên, Sơn La
863237
20
364020
Gia Phù
3
Xã Gia Phù huyện Phù Yên Sơn La
865100
21
364300
Bắc Yên
2
Tiểu Khu 1 TT Bắc Yên
860102
22
364700
Mường La
2
Tiểu Khu 2 Huyện Lỵ Mường La
831139
23
364712
Thủy Điện
3
Xã ít Ong huyện Mường La Sơn La
831335
24
365080
Mường Bú
3
Xã Mường Bú, Mường La
832103
25
365300
Quỳnh Nhai
2
Xóm 1 Mường Chiên Quỳnh Nhai
833180
26
365700
Thuận Châu
2
Tiểu Khu 14 TT Thuận Châu
848400
27
366800
Sông Mã
2
Tổ 8 TT Sông Mã
836110
28
367060
Chiềng Khương
3
Xã Chiềng Khương huyện Sông Mã Sơn La
839334
29
367700
Sốp Cộp
2
Bản Hua Mường Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp
878102
Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: