Navigation

Mã bưu điện Lạng Sơn – Zip/Postal Code các bưu cục Lạng Sơn

Mã bưu điện Lạng Sơn – Zip/Postal Code các bưu cục Lạng Sơn

Mã bưu điện Lạng Sơn gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH LẠNG SƠN: 240000

STT
Mã BC
Tên Bưu cục
BC cấp
Địa chỉ
Điện thoại
1
240000
TT Lạng Sơn
1
49 Lê Lợi, TP Lạng Sơn
3716263
2
240100
Kthác Vchuyển BC
3
12 Hùng Vương, TP Lạng Sơn
3813666
3
241000
Cửa Đông
2
12 Hùng Vương, TP Lạng Sơn
3810273
4
241350
Kỳ Lừa
3
06 Lê Lai, Phường Hoàng Văn Thụ
3712 707
5
241800
Cao Lộc
2
Khối 6, thị trấn Cao Lộc
3861 498
6
241900
Đồng Đăng
2
Khu Dây thép, thị trấn Đồng Đăng
3851 446
7
242500
Văn Lãng
2
Khu3, thị trấn Na Sầm
3880 209
8
243100
Tràng Định
2
Khu 2, thị trấn Thất Khê
3883 005
9
243900
Văn Quan
2
Phố Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan
3830 077
10
244500
Bình Gia
2
Thôn Ngã Tư, xã Tô Hiệu
3834 101
11
245000
Bắc Sơn
2
Tiểu khu Hoàng Văn Thụ, Thị Trấn Bắc Sơn
3837 373
12
245600
Chi lăng
2
Khu Chính, thị trấn Đồng Mỏ
3820 209
13
246100
Hữu Lũng
2
Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng
3825 101
14
246800
Lộc Bình
2
Phố Hoà Bình, thị trấn Lộc Bình
3840 330
15
247500
Đình Lập
2
Khu 4, thị trấn Đình Lập
3846 372
Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: