Navigation

Mã bưu điện Lai Châu – Zip/Postal Code các bưu cục Lai Châu

Mã bưu điện Lai Châu – Zip/Postal Code các bưu cục Lai Châu

Mã bưu điện Lai Châu gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH LAI CHÂU: 390000

STT
Mã BC
Tên Bưu cục
BC cấp
Địa chỉ
Điện thoại
1
390000
Lai Châu
1
Số 49 Khu phố Phong Châu 2, Phường Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu
3875278
2
391099
Đoàn Kết
3
185 Đường Trần Hưng Đạo, P. Đoàn Kết, Lai Châu
3791515
3
391100
Tam Đường
2
Bản Trung Tâm, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường
3879451
4
391500
Phong Thổ
2
Thôn Pa So, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ
3896228
5
391900
Mường Tè
2
Khu phố 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè
3881174
6
392300
Sìn Hồ
2
Khu phố 2, Thị Trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ
3871678
7
392900
Than Uyên
2
Khu 3, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên
3785478
8
393600
Tân Uyên
3
Khu 2 Thị trấn Tân Uyên huyện Tân Uyên
3787789
Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: