Navigation

Mã bưu điện Kiên Giang – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Kiên Giang

Mã bưu điện Kiên Giang – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Kiên Giang

Mã bưu điện Kiên Giang gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH KIÊN GIANG: 920000

STT
Mã BC
Tên Bưu cục
BC cấp
Địa chỉ
Điện thoại
1
920000
Rạch Giá
1
Số 1 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh
3862551
2
921190
An Hòa
3
575 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hòa, Huyện Rạch Giá
3810226-814642
3
921220
Rạch Sỏi
3
32 Cách mạng T.8 Phường Vĩnh Lợi, Huyện Rạch Giá
3864173
4
921400
Tân Hiệp
2
Khóm b, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp
3834224
5
921490
Kinh Tám
3
Ấp Đông Phước, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp
3730345
6
921600
Hòn Đất
2
Ấp Đường Hòn, TT Hòn Đất, Huyện Hòn Đất
3841032
7
921620
Bình Sơn
3
Ấp Thuận Tiến, Xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất
3842312
8
921660
Sóc Xoài
3
Âp Thị Tứ, TT Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất
3842045
9
921800
Kiên Lương
2
Ấp Ngã Ba,TT Kiên Lương, Huyện Kiên Lương
3853071
10
921810
Ba Hòn
3
Âp Ba Hòn, TT Kiên Lương, Huyên Kiên Lương
3854111
11
921890
Bình An
3
Ấp Hòn Chông, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương
3759333
12
922000
TX Hà Tiên
2
Số 3 Đường Tô Châu, Phường Đồng Hồ TX Hà Tiên
3852190
13
922200
Phú Quốc
2
Khu phố 2, TT Dương Đông, Huyện Phú Quốc
3994567-3846117
14
922280
An Thới
3
Khu Phố 3, TT An Thới, Huyện Phú Quốc
3844339
15
922400
An Biên
2
Khu vực 2 Thị trấn Thứ 3, Huyện An Biên
3881068
16
922410
Hưng Yên
3
Xẻo Rô, xã Hưng Yên, huyện An Biên,
3881780
17
922510
Thứ 7
3
Ấp Bảy Chợ, Xã Đông Thái, Huyện An Biên
3882000
18
922700
An Minh
2
Khu vực 2 Thị trấn Thứ 11, Huyện An Minh
3884595
19
923000
Châu Thành
2
Khu Phố Minh Phú, TT Minh Lương, Huyện Châu Thành
3836085
20
923080
Tắc Cậu
3
Ấp Minh Phong, Xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang
3837201
21
923200
Vĩnh Thuận
2
Ấp Vĩnh Đông II, TT Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thuận
3829065
22
923500
Gò Quao
2
Ấp Phước Hưng 1, TT Gò Quao, Huyện Gò Quao
3824072
23
923550
Sóc Ven
3
Ấp An Trung, Xã Định An, Huyện Gò Quao
3825001
24
923800
Giồng Riềng
2
Khu Nội Ô, TT Giồng Riềng, Huyện Giồng Riềng
3821197
25
923940
Long Thạnh
3
Ấp Bến Nhất, Xã Long Thạnh, Huyện Giồng Riềng
3822614
26
924100
Kiên Hải
2
Ấp 1 Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải
3830022
27
924110
Nam Du
3
Bãi Chệt, Củ Tron, Xã An Sơn, Huyện Kiên Hải
3830702
28
924600
U Minh Thượng
2
Ấp Cạn Ngọn, Xã Thạnh Yên, Huyện U Minh Thượng
3883388
Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: