Navigation

Mã bưu điện Khánh Hòa – Zip/Postal Code các bưu cục Khánh Hòa

Mã bưu điện Khánh Hòa – Zip/Postal Code các bưu cục Khánh Hòa

Mã bưu điện Khánh Hòa gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH KHÁNH HÒA: 650000

STT
Mã BC
Tên Bưu cục
BC cấp
Địa chỉ
Điện thoại
1
650000
GDTT Nha Trang
1
01 Pasteur - TP Nha Trang
3828616
2
651100
Tháp Bà
3
Đường 2/4 Vĩnh Hải Nha Trang
3831010
3
651190
Đồng Đế
3
Đường 2/4 Vĩnh Hải TP Nha Trang
3831461
4
651250
Vĩnh Lương
3
Thôn Văn Đăng, Xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang
3839122
5
651270
Vạn Thạnh
3
12 Trần Quí Cáp TP Nha Trang
3824203
6
651560
Phương Sài
3
Số 2 Phương Sài Thành Phố Nha Trang
3821192
7
651710
Vĩnh Thạnh
3
Tổ 4 Phú Thạnh Thành Phố Nha Trang
3896089
8
651740
Lê Hồng Phong
3
Số 51 Lê Hồng Phong Thành Phố Nha Trang
3871014
9
652070
Lê Thánh Tôn
3
50 Lê Thánh Tôn TP Nha Trang
3523907
10
652080
Nguyễn Thiện Thuật
3
46 Nguyễn Thiện Thuật TP Nha Trang
3526546
11
652090
Hoàng Hoa Thám
3
50 Lê Thánh Tôn TP Nha Trang
3560560
12
652220
Tân Lập
3
83 Ngô Gia Tự TP Nha Trang
3510126
13
652450
Vĩnh Nguyên
3
15 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang
3590013
14
652510
Bình Tân
3
Đường số 2 Kho Cảng Bình Tân TP Nha Trang
3881724
15
652550
Đường Đệ
3
30 Điện Biên Phủ TP Nha Trang
3550013
16
652900
Ninh Hòa
2
450 Trần Quý Cáp Thị Trấn Ninh Hòa H. Ninh Hòa
3846836
17
652970
Hòn Khói
3
Phú Thọ 2 - Ninh Diêm - H. Ninh Hòa
3849200
18
653050
Lạc An
3
Ninh ích, Ninh An H. Ninh Hoà
3621162
19
653190
Dục Mỹ
3
Tân Khánh, Ninh Sim, H.Ninh Hoà
3848048
20
653500
Vạn Ninh
2
186 Hùng Vương Thị Trấn Vạn Giã H. Vạn Ninh
3810301
21
653550
Tu Bông
3
Long Hòa Vạn Long H. Vạn Ninh
3843171
22
653570
Đại Lãnh
3
Thôn Đông Đại Lãnh H. Vạn Ninh
3842518
23
653641
Xuân Tự
3
Xuân Tự Vạn Hưng H. Vạn Ninh
3612004
24
653700
Diên Khánh
2
Số 91 Lý Tự Trọng - H. Diên Khánh
3850206
25
653720
Ngã Ba Thành
3
Ngã Ba Cải Lộ Tuyến - H. Diên Khánh
3760333
26
653770
Diên Xuân
3
Thôn Xuân Đông, Diên Xuân, Diên Khánh
3787225
27
653800
Diên Phước
3
Phò Thiện Diên Phước - H. Diên Khánh
3780100
28
654000
Khánh Vĩnh
2
Số 9 đường 2/8 Thị Trấn Khánh Vĩnh H. Khánh Vĩnh
3790225
29
654200
Khánh Sơn
2
Đường Lê Duẫn Thị trấn Tô Hạp H. Khánh Sơn
3869201
30
654400
Cam Ranh
2
Số 01 Nguyễn Trọng Kỉ Cam Lợi TX Cam Ranh
3854443
31
654490
Cam Phú
3
Khóm Phú Thịnh Phường Cam Phú TX Cam Ranh
3861144
32
654510
Cam Phúc
3
Hoà Do 3 phường Cam Phúc Bắc TX Canm Ranh
3857201
33
654516
Cam Phúc Nam
3
Tổ Phúc Thủy, Phường Cam Phúc Nam, TP Cam Ranh
3862092
34
654530
Mỹ Ca
3
Khóm Mỹ Ca Cam Nghĩa Nam TX Cam Ranh
3857378
35
654680
Cam Phước Đông
3
Thôn Thống Nhất Xã Cam Phước Đông TX Cam Ranh
3997022
36
654800
Trường Sa
3
Cụm Quân Cảng, Cam Ranh, xã Song Tử Tây,Trường Sa
3858142
37
655200
Cam Lâm
2
Thị Trấn Cam Đức - H.Cam Lâm
3980633
38
655211
Cam An Nam
3
Thôn Vĩnh Trung, Cam An Nam H. Cam Lâm
3864002
39
655280
Cam Hòa
3
Thôn Cửu Lợi Xã Cam Hòa Huyện Cam Lâm
3863063
40
655350
Suối Tân
3
Thôn Đồng Cau, Suối Tân H. Cam Lâm
3743743
Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: