Navigation

Mã bưu điện Điện Biên – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Điện Biên

Mã bưu điện Điện Biên – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Điện Biên

Mã bưu điện Điện Biên gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH ĐIỆN BIÊN :380000

STT
Mã BC
Tên Bưu cục
BC cấp
Địa chỉ
Điện thoại
1
380000
Điện Biên Phủ
1
Số 896 Đường 7/5 Phường Mường Thanh
0230.3825835
2
381100
Him Lam
3
Phường Him Lam TP Điện Biên Phủ
0230.3810033
3
381170
Thanh Bình
3
Phường Thanh Bình TP Điện Biên Phủ
0230.3826709
4
381220
Thanh Trường
3
Phường Thanh Trường TP Điện Biên Phủ
0230.3736056
5
381271
Noong Bua
3
Tổ 6 Phường Noong Bua TP Điện Biên Phủ
02303862376
6
381400
Điện Biên
2
Tổ Dân phố 6 Phường Nam Thanh Huyện Điện Biên
02303924159
7
381830
Bản Phủ
3
Bản Phiêng Cá Xã Noong Hẹt huyện Điện Biên
02303821172
8
382000
Điện Biên Đông
2
Tổ Dân Cư Số 2, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông
02303891234
9
382500
Tuần Giáo
2
Khu phố Tân Giang, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo
02303862376
10
383300
Mường Chà
2
Khu phố 3, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà
02303842719
11
383600
Tủa Chùa
2
Khu phố Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa
02303845103
12
383900
Mường Lay
2
Tổ 11, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay
02303852303
13
384000
Mường Nhé
2
Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé
02303740019
14
384800
Mường Ảng
2
Khối 7, Thị Trấn Mường Ẳng, Huyện Mường Ảng
02303865103
Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: