Navigation

Mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của các bưu điện quận, huyện tại Bình Định (phần 2)

Mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại, thời gian làm việc của các bưu điện quận, huyện tại Bình Định (phần 2)

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở các quận huyện tại Bình Định, bao gồm các huyện: Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh
Huyện Hoài Ân
Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
593600Bưu cục cấp 2 Hòai ÂnSố 128, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân (ÐT: 0563870313)
593630Bưu cục cấp 3 Mỹ ThànhThôn Mỹ Thành, Xã Ân Mỹ, Huyện Hoài Ân (ÐT: 0563874557)
593730Bưu cục cấp 3 Ân NghĩaThôn Bình Sơn, Xã Ân Nghĩa, Huyện Hoài Ân (ÐT: 0563873313)
593610Điểm BĐVHX Ân PhongThôn Linh Chiểu, Xã Ân Phong, Huyện Hoài Ân (ÐT: 870103)
593620Điểm BĐVHX Ân ThạnhThôn Thế Thạnh 2, Xã Ân Thạnh, Huyện Hoài Ân (ÐT: 870104)
593631Điểm BĐVHX Ân MỹThôn Long Quang, Xã Ân Mỹ, Huyện Hoài Ân (ÐT: 874200)
593640Điểm BĐVHX Ân HảoThôn Bình Hòa Bắc, Xã Ân Hảo Đông, Huyện Hoài Ân (ÐT: 872155)
593670Điểm BĐVHX Ân TínThôn Thanh Lương, Xã Ân Tín, Huyện Hoài Ân (ÐT: 874201)
593680Điểm BĐVHX Ân SơnThôn 2, Xã Ân Sơn, Huyện Hoài Ân (ÐT: 874132)
593690Điểm BĐVHX Đắk MangThôn 6, Xã Đắk Mang, Huyện Hoài Ân (ÐT: 873124)
593660Điểm BĐVHX Ân ĐứcThôn Đức Long, Xã Ân Đức, Huyện Hoài Ân (ÐT: 870102)
593700Điểm BĐVHX Ân HữuThôn Liên Hội, Xã Ân Hữu, Huyện Hoài Ân (ÐT: 873538)
593750Điểm BĐVHX Bók TớiThôn T2, Xã Bok Tới, Huyện Hoài Ân (ÐT: 873127)
593710Điểm BĐVHX Ân Tường ĐôngThôn Lộc Giang, Xã Ân Tường Đông, Huyện Hoài Ân (ÐT: 3573101)
593721Điểm BĐVHX Ân Tường TâyThôn Tân Thạnh, Xã Ân Tường Tây, Huyện Hoài Ân (ÐT: 3572100)
593739Điểm BĐVHX Ân NghĩaThôn Bình Sơn, Xã Ân Nghĩa, Huyện Hoài Ân (ÐT: 873345)
593785Hòm thư Công cộng độc lậpThôn Vạn Trung, Xã Ân Hảo Tây, Huyện Hoài Ân (ÐT: )
Huyện An Lão
Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
593800Bưu cục cấp 2 An LãoThôn Thôn 9, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão (ÐT: 0563875320)
593880Bưu cục cấp 3 Xuân PhongThôn Xuân Phong Bắc, Xã An Hoà , Huyện An Lão (ÐT: 0563.878512)
593802Điểm BĐVHX An TrungThôn 5, Xã An Trung, Huyện An Lão (ÐT: 875281)
593801Điểm BĐVHX An HưngThôn 2, Xã An Hưng, Huyện An Lão (ÐT: 875282)
593830Điểm BĐVHX An DũngThôn 2, Xã An Dũng, Huyện An Lão (ÐT: 875163)
593840Điểm BĐVHX An VinhThôn 3, Xã An Vinh, Huyện An Lão (ÐT: 875110)
593923Điểm BĐVHX An ToànThôn 2, Xã An Toàn, Huyện An Lão (ÐT: 099656001)
593860Điểm BĐVHX An TânThôn Tân An, Xã An Tân, Huyện An Lão (ÐT: 878760)
593890Điểm BĐVHX An HòaThôn Vạn Long, Xã An Hoà , Huyện An Lão (ÐT: 878936)
593900Điểm BĐVHX An QuangThôn 3, Xã An Quang, Huyện An Lão (ÐT: 878700)
593915Điểm BĐVHX An NghĩaThôn 1, Xã An Nghĩa, Huyện An Lão (ÐT: 099656003)
Huyện Vĩnh Thạnh
Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ
594000Bưu cục cấp 2 Vĩnh ThạnhThôn Định Tố, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 0563886345)
594001Điểm BĐVHX Vĩnh HảoThôn Định Tam, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 0563996095)
594010Điểm BĐVHX Vĩnh HiệpThôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Hiệp, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 886393)
594025Điểm BĐVHX Vĩnh HòaThôn M7, Xã Vĩnh Hoà, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 886087)
594035Điểm BĐVHX VĨNH KIMLàng Đắc Tra, Xã Vĩnh Kim, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 0563786197)
594040Điểm BĐVHX Vĩnh SơnLàng K3, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 886357)
594060Điểm BĐVHX Vĩnh QuangThôn Định Trung, Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 886600)
594070Điểm BĐVHX Vĩnh ThịnhThôn An Ngọai, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 886228)
594150Điểm BĐVHX Vĩnh ThuậnLàng 2, Xã Vĩnh Thuận, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 886209)
594050Điểm BĐVHX Định BìnhThôn Định Thiền, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 0563886407)
Huyện Tây Sơn
Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ (SĐT)
594200Bưu cục cấp 2 Tây SơnSố 175, Đường Quang Trung, Thị Trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn (ÐT: 0563880112)
594220Bưu cục cấp 3 Vân TườngThôn Vân Tường, Xã Bình Hoà, Huyện Tây Sơn (ÐT: 0563883099)
594300Bưu cục cấp 3 Đồng PhóThôn Thượng Giang, Xã Tây Giang, Huyện Tây Sơn (ÐT: 0563884848)
594221Điểm BĐVHX Bình HòaThôn Trường Định, Xã Bình Hoà, Huyện Tây Sơn (ÐT: 0563583101)
594230Điểm BĐVHX Tây BìnhThôn Mỹ An, Xã Tây Bình, Huyện Tây Sơn (ÐT: 883260)
594240Điểm BĐVHX Tây VinhThôn Nhơn Thuận, Xã Tây Vinh, Huyện Tây Sơn (ÐT: 883259)
594250Điểm BĐVHX Tây AnThôn Trà Sơn, Xã Tây An, Huyện Tây Sơn (ÐT: 883230)
594260Điểm BĐVHX Bình ThuậnThôn Hòa Mỹ, Xã Bình Thuận, Huyện Tây Sơn (ÐT: 883139)
594270Điểm BĐVHX Bình ThànhThôn Kiên Long, Xã Bình Thành, Huyện Tây Sơn (ÐT: 880610)
594280Điểm BĐVHX Bình TânThôn Mỹ Thạch, Xã Bình Tân, Huyện Tây Sơn (ÐT: 883229)
594290Điểm BĐVHX Tây ThuậnThôn Thượng Sơn, Xã Tây Thuận, Huyện Tây Sơn (ÐT: 884300)
594310Điểm BĐVHX Bình TườngThôn Hòa Lạc, Xã Bình Tường, Huyện Tây Sơn (ÐT: 880489)
594365Điểm BĐVHX Vĩnh AnLàng Xà Tang, Xã Vĩnh An, Huyện Tây Sơn (ÐT: 680837)
594320Điểm BĐVHX Tây PhúThôn Phú Thọ, Xã Tây Phú, Huyện Tây Sơn (ÐT: 880510)
594330Điểm BĐVHX Tây XuânThôn Phú An, Xã Tây Xuân, Huyện Tây Sơn (ÐT: 780362)
594340Điểm BĐVHX Bình NghiThôn Thủ Thiện Thượng, Xã Bình Nghi, Huyện Tây Sơn (ÐT: 0563882487)
Huyện Vân Canh
Mã bưu điệnTên bưu cụcĐịa chỉ (SĐT)
594500Bưu cục cấp 2 Vân CanhThôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh (ÐT: 0563888965)
594509Điểm BĐVHX Canh ThuậnLàng Hòn Mẻ, Xã Canh Thuận, Huyện Vân Canh (ÐT: 888989)
594514Điểm BĐVHX Canh HiệpThôn 4, Xã Canh Hiệp, Huyện Vân Canh (ÐT: 888988)
594520Điểm BĐVHX Canh HiểnThôn Hiển Đông, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh (ÐT: 888224)
594530Điểm BĐVHX Canh Vinh 1Thôn Hiệp Vinh 1, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh (ÐT: 889316)
594558Điểm BĐVHX Canh LiênLàng Hà Giao, Xã Canh Liên, Huyện Vân Canh (ÐT: 737406)
594570Điểm BĐVHX Canh HòaThôn Canh Thành, Xã Canh Hoà, Huyện Vân Canh (ÐT: 888388)
Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: