Navigation

Mã bưu điện Hưng Yên – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Hưng Yên

Mã bưu điện Hưng Yên – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Hưng Yên

Mã bưu điện Hưng Yên gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH HƯNG YÊN: 160000

STT
Mã BC
Tên Bưu cục
BC cấp
Địa chỉ
Điện thoại
1
160000
Hưng Yên
1
Số 4 Chùa Chuông, Phường Hiến Nam
3862507
2
161050
Phố Hiến
3
Số 103 đường Bãi Sậy Phường Quang Trung
3862311
3
161080
Lê Lợi
3
Số 158 đường Điện Biên 2 Phường Lê Lợi
3862275
4
161150
Chợ Gạo
3
Số 153 đường Nguyễn Văn Linh Phường Nam Sơn
3865143
5
161300
Tiên Lữ
2
Khu 1 TT Vương, Tiên Lữ, Hưng Yên
3872872
6
161600
Phù Cừ
2
TT Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên
3850850
7
161650
Quang Hưng
3
Quang Xá, Quang Hưng, Huyện Phù Cừ
3854007
8
161680
Đình Cao
3
Thôn Đình Cao, Xã Đình Cao, Huyện Phù Cừ
3854008
9
161800
Ân Thi
2
TT Ân Thi, Huyện Ân Thi, Hưng Yên
3830210
10
162040
Chợ Thi
3
Xã Hồng Quang, Huyện Ân Thi
3832101
11
162090
Đa Lộc
3
Xã Đa Lộc, Huyện Ân Thi
3830109
12
162200
Kim Động
2
Xã Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên
3810810
13
162500
Khoái Châu
2
TT Khoái Châu, Khoái Châu, Hưng Yên
3911911
14
162511
Bô Thời
3
Thị tứ Bô thời xã Hồng Tiến huyện Khoái Châu
3920101
15
162580
Đông Tảo
3
Xã Đông Tảo, Khoái Châu
3915813
16
162620
Đông Kết
3
Xã Đông Kết, Khoái Châu
3929104
17
162680
Tân Châu
3
Xã Tâm Châu, Khoái Châu
3923101
18
162720
Thuần Hưng
3
Xã Thuần Hưng, Khoái Châu
3918201
19
162750
Đại Hưng
3
Xã Đại Hưng, Khoái Châu
3918101
20
162900
Yên Mỹ
2
Thôn Cầu Treo, Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên
3961961
21
163010
Từ Hồ
3
Xã Từ Hồ, Huyện Yên Mỹ
3965101
22
163200
Mỹ Hào
2
Phố Nối, TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào
3943518
23
163500
Văn Lâm
2
TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên
3687789
24
163507
Như Quỳnh
3
Thị trấn Như Quỳnh, xã Như Quỳnh huyện Văn Lâm
3985101
25
163800
Văn Giang
2
TT Văn Giang, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
3932932
26
163801
Văn Phúc
3
Xã Văn Phúc, Huyện Văn Giang
3930081
Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: