Navigation

Mã bưu điện Hà Tĩnh – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Hà Tĩnh

Mã bưu điện Hà Tĩnh – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Hà Tĩnh

Mã bưu điện Hà Tĩnh gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH HÀ TĨNH: 480000

STT
Mã BC
Tên Bưu cục
BC cấp
Địa chỉ
Điện thoại
1
480000
Hà Tĩnh
1
Số 06 Đường Trần Phú Thành Phố Hà Tĩnh
3855423
2
481900
Thạch Hà
2
Khối 10 Thị Trấn Thạch Hà Huyện Thạch Hà
38845377
3
482900
Can Lộc
2
Khối 1B Thị Trấn Nghèn Can Lộc Huyện Can Lộc
3636678
4
483700
Hồng Lĩnh
2
Khối 4 Phường Bắc Hồng Thị Xã Hồng Lĩnh Huyện Hồng Lĩnh
3835414
5
484400
Nghi Xuân
2
Khối 2 Thị Trấn Nghi Xuân Huyện Nghi Xuân
3825061
6
484900
Đức Thọ
2
Xóm 4 Thị Trấn Đức Thọ Huyện Đức Thọ
3831101
7
485600
Hương Sơn
2
Khối 3, Thị Trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn
3875015
8
486600
Vũ Quang
2
Khối 1, Thị trấn Vũ Quang, Huyện Vũ Quang
3814001
9
486900
Hương Khê
2
Khối 8, Thị Trấn Hương Khê, Huyện Hương Khê
3871211
10
487600
Cẩm Xuyên
2
Tổ 13, Thị Trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên
3861312
11
488400
Kỳ Anh
2
Khu phố 1, Thị Trấn Kỳ Anh, Huyện Kỳ Anh
3865335
12
489100
Lộc Hà
2
Xóm Xuân Nghĩa, Xã Thạch Bằng, Huyện Lộc Hà
3651021
Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: