Navigation

Mã bưu điện Gia Lai – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Gia Lai

Mã bưu điện Gia Lai – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Gia Lai

Mã bưu điện Gia Lai gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI: 600000

STT
Mã BC
Tên Bưu cục
BC cấp
Địa chỉ
Điện thoại
1
600000
Pleiku – Chư Pah
1
Số 69 Hùng Vương, Thành Phố Pleiku
3824015
2
601120
Biển Hồ 2
3
19 Ngô Quyền, xã Biển Hồ, Pleiku
3863150
3
601160
Biển Hồ
3
Biển Hồ, Pleiku, Gia Lai
3825182
4
601180
Yên Đỗ
3
140 Phan Đình Phùng, Phường Yên Đỗ, Pleiku
3883312
5
601299
Diên Hồng
3
Số 2 Lê Hồng Phong, Pleiku
3824013
6
601370
Trà Bá
3
Trà Bá, Pleiku, Gia Lai
3820101
7
601380
Chư Á
3
246 Lê Duẩn, Phường Chư Á, Pleiku
3759996
8
601700
Đak Đoa
2
Số 168 Nguyễn Huệ Huyện Đăk Đoa
3831107
9
602100
Mang Yang
2
Thị Trấn Kon Dỡng Huyện Mang Yang
3839001
10
602400
An Khê
2
Số 583 Quang Trung Thị Xã An Khê
3533665
11
602600
Kbang
2
Số 40 Trần Hương Đạo Huyện Kbang
3880177
12
603000
Chư Pah
2
Thị Trấn Phú Hoà Huyện Chư Păh
3845999
13
603400
Ia Grai
2
Số 275 Hùng Vương Thị Trấn Ia Grai Huyện IaGrai
3844302
14
603800
Đức Cơ
2
Số 183 Quang Trung Huyện Đức Cơ
3846201
15
604200
Chư Prông
2
Số 103 Thị Trấn Chư Prông Huyện Chư Prong
3843000
16
604700
Chư Sê
2
Số 723 Hùng Vương Huyện Chư sê
3851266
17
605050
Chư Pưh
3
Thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, Chư Pưh
3850043
18
605300
Ayun Pa
2
Số 198 Lê Hồng Phóng Thị Xã Ayun Pa
3852452
19
605700
Krông ChRo
2
Số 215 Nguyễn Huệ, Huyện Krông Chro
3835343
20
606000
Krông Pa
2
Số 08 Trần Hưng Đạo Huyện Krông Pa
3853156
21
606130
Ia Siêm
3
Thôn Chợ, Ia Siêm, Krông Pa
3859001
22
606400
Đak Pơk
2
Thôn 2 Đắk pơ Huyện ĐăK Pơ
3738002
23
606600
Ia Pa
2
Trung Tâm Huyện Ia Pa, Huyện Ia Pa
3655005
24
606900
Phú Thiện
2
Khối Phố 1 Phường Phú Thiện Huyện phú Thiện
3882345
Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: