Navigation

Mã bưu điện Cao Bằng – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Cao Bằng

Mã bưu điện Cao Bằng – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Cao Bằng

Mã bưu điện Cao Bằng gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH CAO BẰNG: 270000

STT
Mã BC
Tên Bưu cục
BC cấp
Địa chỉ
Điện thoại
1
270000
Cao Bằng
1
Phường Hợp Giang- Thi xã Cao Bằng
0263.852543
2
271070
Tam Trung
3
Phường Sông Bằng-Thi xã Cao Bằng
0263.850821
3
271250
Tân Giang
3
Phường Tân Giang -Thi xã Cao Bằng
0263.857011
4
271310
Đề Thám
3
Km5, P. Đề Thám -Thi xã Cao Bằng
0263.750003
5
271500
Quảng Uyên
2
Thị Trấn Quảng Uyên - huyện Quảng Uyên
0263.820033
6
272200
Hạ Lang
2
Thị Trấn Thanh Nhật- huyện Hạ Lang
0263.830233
7
272700
Trùng Khánh
2
Thị Trấn Trùng Khánh- huyện Trùng Khánh
0263.826191
8
273400
Trà Lĩnh
2
Thị Trấn Hùng Quốc -huyện Trà Lĩnh
0263.880105
9
273800
Hòa An
2
Thị Trấn Nước Hai - Hòa An
0263.860101
10
273930
Nà Rị
3
Xóm háng Hóa, xã Nam Tuấn huyện Hòa An
0263.860163
11
274220
Cao Bình
3
Phố Cao bình, xã Hưng Đạo huyện Hòa An
0263.760164
12
274600
Hà Quảng
2
Thị Trấn Xuân Hòa - huyện Hà Quảng
0263.862134
13
274940
Sóc Giang
3
xóm Sóc Giang, xã Sóc Hà - huyện Hà Quảng
0263.863138
14
275020
Nà Giàng
3
xóm Bản Bó, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng
0263.600164
15
275200
Thông Nông
2
Thị Trấn Thông Nông - huyện Thông Nông
0263.875211
16
275600
Nguyên Bình
2
Thị Trấn Nguyên Bình - huyện Nguyên Bình
0263.872101
17
275850
Tĩnh Túc
3
Huyện Nguyên Bình
0263.871146
18
276200
Bảo Lạc
2
Thị Trấn Bảo Lạc - huyện Bảo Lạc
0263.870237
19
276700
Bảo Lâm
2
Thị Trấn Pác Miầu-huyện Bảo Lâm
0263.885108
20
277100
Thạch An
2
Thị Trấn Đông Khê - huyện Thạch An
0263.840195
21
277800
Phục Hòa
2
Thị Trấn Hòa Thuận -huyện Phục Hòa
0263.822101
22
277801
Tà Lùng
3
Thị Trấn Tà Lùng - huyện Phục Hòa
0263.824101
Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: