Navigation

Mã bưu điện Cà Mau – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Cà Mau

Mã bưu điện Cà Mau – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Cà Mau

Mã bưu điện Cà Mau gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH CÀ MAU: 970000

STT
Mã BC
Tên Bưu cục
BC cấp
Địa chỉ
Điện thoại
1
970000
Cà Mau
1
Số 03 Lưu Tấn Tài phường 5 Thành Phố Cà Mau
3836048-3591791
2
971360
Nguyễn Tất Thành
3
Phường 8 Thành Phố Cà Mau
3828890
3
971430
Tân Thành
3
Đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP Cà Mau
3696101
4
971470
Tắc Vân
3
Ấp 1, Xã Tắc Vân, Thành phố Cà Mau
3847053
5
971800
Thới Bình
2
khóm 1 Thị Trấn Thới Bình Huyện Thới Bình
3860989
6
971850
Trí Phải
3
Ấp 2 ,Xã Trí Phải, Huyện Thới Bình
3862666
7
971903
Tân Bằng
3
Tân Bằng Thới Bình Cà Mau
3869424
8
971950
Tân Lộc
3
Ấp 3 Tân Lộc Thới Bình Cà Mau
3867088
9
971990
Tắc Thủ
3
Tắc Thủ, Hồ Thị Kỷ, Thới Bình
3868000
10
972100
U Minh
2
Ấp 2 ,Xã Trí Phải, Huyện Thới Bình
3863130
11
972220
Khánh Hội
3
Ấp 3 Xã Khánh Hội Huyện U Minh
3865747
12
972300
Trần Văn Thời
2
Khóm 9 TT Trần Văn Thời Huyện TrầnVăn Thời
3895108
13
972460
Đá Bạc
3
Ấp Đá Bạc Xã Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời
3897315
14
972490
Khánh Hưng
3
Ấp Nhà Máy B Xã Khánh Hưng Trần Văn Thời
3894215
15
972540
Sông Đốc A
3
Khóm 3,Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời
3890000
16
972550
Sông Đốc B
3
Khóm 4,Thị Trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời,
3898601
17
972700
Cái Nước
2
Khóm 3 Thị Trấn Cái Nước Huyện Cái Nước
3883504
18
972844
Cái Rắn
3
Cái Rắn Phú Hưng Cái Nước
3773300
19
972850
Hưng Mỹ
3
Ấp Rau Dừa Xã Hưng Mỹ TT Cái Nước, H. Cái Nước
3880115
20
972949
19 tháng 5
3
Khóm 3 TT Cái Nước, Huyện Cái Nước
3883900-3602206
21
973000
Đầm Dơi
2
Khóm 4 Thị Trấn Đầm Dơi Huyện Đầm Dơi
3858300
22
973240
Vàm Đầm
3
Ấp VÀm Đầm, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi
3859566
23
973400
Ngọc Hiển
2
Ấp Kiến Vàng Xã Tân Ân, Huyện Ngọc Hiển
3719004
24
973440
Viên An Đông
3
Ấp Nhưng Miên, Viên An Đông,Ngọc Hiển
3873716
25
973460
Viên An
3
Ấp Ông Trang, Viên An, Huyện Ngọc Hiển
3872415
26
973510
Đất Mũi
3
Kinh Đào Đất Mũi, Ngọc Hiển
3870501
27
973600
Phú Tân
2
Khóm 1 Thị Trấn Cái Đôi Vàm Huyện Phú Tân
3889780
28
973680
Phú Tân 2
3
Ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân
3885615
29
973700
Gò Công
3
Ấp Gò Công, Xã Nguyễn Việt Khái, Huyện Phú Tân
3887695
30
973900
Năm Căn
2
Khu Vực 3 khóm 1 TT Năm Căn Huyện Năm Căn
3877850
31
973990
Hàng Vịnh
3
555 Ấp 1 Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn
3879289
32
974040
Tam Giang
3
Kinh 17 Tam Giang, Năm Căn
3875001
Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: