Navigation

Mã bưu điện Bến Tre – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Bến Tre

Mã bưu điện Bến Tre – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Bến Tre

Mã bưu điện Bến Tre gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH BẾN TRE: 930000

STT
Mã BC
Tên Bưu cục
BC cấp
Địa chỉ
Điện thoại
1
930000
Ttâm Thành phố
1
Số 3 Đại lộ Đồng Khởi Phường 3 Thành Phố Bến Tre
822162
2
931148
T tâm dvu tin học
3
Số 3 Đại lộ Đồng Khởi Phường 3 Thành Phố Bến Tre
3825955
3
931300
Châu Thành
2
Khu Phố 2, Thị trấn Châu Thành Huyện Châu Thành
894200
4
931510
An Hóa
3
Ấp 3, Xã An Hóa, huyện Châu Thành
865500
5
931550
Tân Phú
3
Ấp Tân Đông, Xã Tân Phú,huyện Châu Thành
867100
6
931570
An Hiệp
3
Ấp thuận Điền,Xã An Hiệp, huyện Châu Thành
866100
7
931590
Tiên Thuỷ
3
Ấp Chánh, Xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành
868100
8
931700
Chợ Lách
2
Khu Phố 1, Thị trấn Chợ Lách huyện Chợ Lách
871401
9
931770
Long Thới
3
Ấp An Hòa, Xã Long Thới, huyện Chợ Lách
873400
10
931800
Cái Mơn
3
Ấp Vĩnh Hưng 1, Xã vĩnh Thành, huyện Chợ Lách
898100
11
931840
Tân Thiềng
3
Ấp Quân Bình, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách
3876700
12
932000
Mỏ Cày
2
Khu Phố 2, Quốc lộ 60, Thị Trấn Mỏ Cày Huyện Mỏ Cày
843398
13
932060
Tân Thành Bình
3
Ấp Chợ Xếp, Xã Tân Thành Bình,huyện Mỏ Cày Bắc
840500
14
932230
Ba Vát
3
Ấp Phước Khánh, Xã Phước Mỹ Trung,Huyện Mỏ Cày Bắc
845555
15
932240
Nhuận Phú Tân
3
Ấp Tân Nhuận, Xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Nam
846100
16
932310
Chợ Thom
3
Ấp An Lộc Thị , Xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày
848100
17
932330
An Định
3
Ấp Phú Đông 1, Xã An Định,huyện Mỏ Cày Nam
847100
18
932370
An Thới
3
Xã An Thới, Huyện Mỏ Cày
3847333
19
932430
Cẩm Sơn
3
Ấp Thanh Sơn, Xã Cẩm Sơn, Huyện Mỏ Cày Nam
893001
20
932450
Hương Mỹ
3
Ấp Thị, Xã Hương Mỹ,huyện Mỏ Cày Nam
849100
21
932600
Giồng trôm
2
Khu Phố 1, Thị trấn Giồng Trôm Huyện Giồng Trôm
861055
22
932660
Lương Quới
3
Ấp 1, Xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm
882999
23
932700
Mỹ Lồng
3
Ấp Chợ, Xã Mỹ Thạnh,huyện Giồng Trôm
862999
24
932780
Phước Long
3
Ấp 7, Xã Phước Long, huyện Giồng Trôm
885599
25
932820
Tân Hào
3
Ấp 1, Xã Tân Hào, huyện Giồng trôm
863999
26
932870
Thạnh Phú Đông
3
Ấp 1 A, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm
864997
27
932890
Hưng Nhượng
3
Ấp 2, Xã Hưng Nhượng,huyện Giồng Trôm
864499
28
933000
Thạnh Phú
2
Số 26/4A ấp 10, Thị trấn Thạnh Phú Huyện Thạnh Phú
878200
29
933040
Tân Phong
3
Ấp Thanh, Xã Tân Phong,huyện Thạnh Phú
877888
30
933160
Giao Thạnh
3
Ấp 4, Xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú
876100
31
933300
Ba Tri
2
Số 1A Trần Hưng Đạo,Khu Phố 2 Thị Trấn Ba Tri Huyện Ba Tri
850002
32
933330
Bảo Thuận
3
Ấp 2, xã Bảo Thuận, Huyện BaTri
881499
33
933380
Tân Xuân
3
Ấp 2, xã Tân Xuân,huyện Ba Tri
858899
34
933430
Mỹ Chánh
3
Ấp Gò Đa, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri
858499
35
933460
An Ngãi trung
3
Ấp 1, xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri
857499
36
933550
Taân Thuûy
3
Ấp Tân Bình, xã Tân Thủy, huyện Ba tri
780099
37
933570
An Thủy
3
Ấp 8, xã An Thủy, huyện Ba Tri
856799
38
933700
Bình Đại
2
Khu Phố 1, Thị trấn Bình Đại Huyện Bình Đại
851932
39
933820
Lộc Thuận
3
Ấp 8, Xã Lộc Thuận,huyện Bình Đại
855700
40
933830
Thới Lai
3
Ấp 1,Xã Thới Lai,huyện Bình đại
854000
41
933840
Châu Hưng
3
Ấp Hưng Cháng, Xã Châu Hưng,huyện Bình Đại
853100

Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: