Navigation

Mã bưu điện Bắc Cạn – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Bắc Cạn

Mã bưu điện Bắc Cạn – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Bắc Cạn

Mã bưu điện Bắc Cạn gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC CẠN: 260000

STT
Mã BC
Tên Bưu cục
BC cấp
Địa chỉ
Điện thoại
1
260000
TX Bắc Cạn
1
Tổ 7B Phường Đức Xuân, TX Bắc Cạn
3870101
2
261030
Minh Khai
3
Phường Minh Khai, TX Bắc Cạn
3871026
3
261110
Nà Mày
3
Phường Sông Cầu, TX Bắc Cạn
3875531
4
261300
Na Rì
2
Thôn Phố Mới, TT Yên lạc
3884101
5
261430
Lạng San
3
Xã Lạng San, Huyện Na Rì
3883002
6
261900
Bạch Thông
2
Khu Phố Ngã Ba, TT Phủ thông
3850076
7
262300
Ngân Sơn
2
Tiểu Khu 4, Xã Vân Tùng Huyện Ngân Sơn
3874101
8
262340
Bằng Khẩu
3
Xã Bằng Khẩu, Huyện Ngân Sơn
3874161
9
262450
Nà Phặc
3
Thị trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn
3877225
10
262700
Ba Bể
2
Tiểu Khu 6, TT Chợ Rã
3876101
11
262920
Khang Ninh
3
Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể
3894101
12
262934
Vườn Quốc gia Ba Bể
3
Xã Khang Ninh, Huyện Ba Bể
3894455
13
263200
Chợ Đồn
2
Tổ 11B, TT Bằng Lũng
3882388
14
263800
Chợ Mới
2
Tổ 7, TT Chợ Mới, Huyện Chợ Mới
3864013
15
263808
Chợ Mới 2
3
Xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới
3864201
16
263950
Sáu Hai
3
Xã Nông Hạ, Huyện Chợ Mới
3865048
17
263980
Cao Kỳ
3
Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ Mới
3862002
18
264300
Pắc Nậm
2
Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố Huyện Pắc Nặm
3893001
Share

Người Quảng Trị

Post A Comment:

0 comments: